מאמרים

קורס ניהול רכש

ישנם קורסים מקצועיים המיועדים למגזר העסקי במטרה לעלות את הרמה המקצועית של עובדים בארגון בתחומים מקצועיים בהם עוסקים. קורס ניהול רכש בכיר משתייך לקטגוריה זו ומיועד למנהלי רכש שתפקידם בכוח של כל ארגון הינו מרכזי ומשפיע באופן משמעותי על רווחיות הארגון. משום כך חשוב לדאוג לרמה המקצועית הגבוהה של מנהלי הרכש ולספק להם את הכלים את המקצועיים ואת התעודה בצידם.

קורס ניהול רכש בכיר מספק בסיומו תעודת CPM (- (Certified Purchasing תעודה ייחודית לתחום הרכש, המהווה הכרה ואישור בר סמכא למחזיק בה. מנהל רכש בכיר, שמוסמך לתחום, יוצא נשכר מקורס מקצועי הן במישור האישי והן במישור הארגוני. במישור האישי, הוא זוכה לביטחון בעשייה המקצועית שלו בעוד שבמישור המקצועי, זוכה להכרה מקצועית המבטיחה לו מעמד ראוי בארגון ואפשרויות קידום בתחום. הקורס מאפשר בעצם להתמחות בתחום כדי לצמצם עלויות, להביא להתייעלות בארגון ולהגדיל את רווחיו. מסלול הלימודים מכין גם לבחינת ההסמכה של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל- הסמכה שמוכרת על ידי הפדרציה הבינלאומית לרכש והספקה IFPSM ומקנה נקודות זיכוי הניתנות לצבירה עבור ההסמכה.

מטרות קורס ניהול רכש

קורס ניהולן רכש מאפשר כאמור להכין את המשתתפים לבחינות הסמכה לתעודת מנהל רכש מיומן בכיר - CPM, המוכרת על ידי הפדרציה הבינלאומית ובנוסף גם מרחיב ומעמיק את הידע המעשי והתיאורטי במגוון נושאים מקצועיים וניהוליים שרלוונטיים למנהלים העוסקים במקצועות הרכש ושרשרת ההספקה.

המשך מאמר